Essay 'Openness and FrAgility of (Post)digital Design-Reseach' in INTERSPACE - Essays on the Digital and the Public

My essay 'Openness and FrAgility of (Post)digital Design-Reseach' in the book INTERSPACE - Essays on the Digital and the Public is now available online!
'ENG: 

The topic of the following essay is digital design and its academic research. Marjan Colletti finds that the most urging issues no longer concern theories of cyberspace and virtuality, but combining a consistent model of practice and theory that would help apply digital methods in the real world. Computers can generate most unseen forms, but they will never be able theorise what they have created. Academic practical research could provide a backbone for digital architecture, while industrial production and an output driven approach would never be able to do so.

http://www.enterinterspace.ee/essays/interspace_colletti.pdf

EST:

Järgnevas essees arutleb Marjan Colletti digitaalse disaini akadeemilise uurimise üle. Ta leiab, et aktuaalne ei ole enam küberruumi või virtuaalsuse teooriatega tegelemine, vaid tegelikku rakendatavust ja teostusviise käsitleva uudse tervikuna toimiva praktika ja teooria väljapakkumine. Arvuti võib genereerida pööraseid vorme, kuid ei saa kunagi võimeliseks loodut teoretiseerima. Akadeemiline praktiline uurimine saab anda digitaalsele arhitektuurile teoreetilise selgroo, mida tööstustlik tootmine või tulemuspõhine tegutsemine ei ole võimelised pakkuma.

http://www.enterinterspace.ee/essays/vabaruum_colletti.pdf'

ENG:
The topic of the following essay is digital design and its academic research. Marjan Colletti finds that the most urging issues no longer concern theories of cyberspace and virtuality, but combining a consistent model of practice and theory that would help apply digital methods in the real world. Computers can generate most unseen forms, but they will never be able theorise what they have created. Academic practical research could provide a backbone for digital architecture, while industrial production and an output driven approach would never be able to do so.
http://www.enterinterspace.ee/essays/interspace_colletti.pdf

EST:
Järgnevas essees arutleb Marjan Colletti digitaalse disaini akadeemilise uurimise üle. Ta leiab, et aktuaalne ei ole enam küberruumi või virtuaalsuse teooriatega tegelemine, vaid tegelikku rakendatavust ja teostusviise käsitleva uudse tervikuna toimiva praktika ja teooria väljapakkumine. Arvuti võib genereerida pööraseid vorme, kuid ei saa kunagi võimeliseks loodut teoretiseerima. Akadeemiline praktiline uurimine saab anda digitaalsele arhitektuurile teoreetilise selgroo, mida tööstustlik tootmine või tulemuspõhine tegutsemine ei ole võimelised pakkuma.
http://www.enterinterspace.ee/essays/vabaruum_colletti.pdf